Oppstart 2022 utsatt

I påvente av nye retningslinjer angående korona avventer vi oppstart til etter 14. Januar. Ny info for eksisterende og nye medlemmer vil bli lagt ut så snart de nye retningslinjene er kjent.