Historie

Litt løst og fast om oss og Kung-Fu

Skolen i Bergen, Kwoon

Ivar Boxaspen startet sin trening i Hung Gar Kung Fu i grendlenadsområde i 1988 og flyttet til Bergen for å studere i 1995. I 1997 ble det startet Kung Fu skole i Bergen. Første trening ble holdt på søndager i SIB sin treningshall. Vi flyttet deretter videre til Lisbeths Aerobics, så til Kampsortsenteret på Laksevåg høsten ’97. Etter hvert begynte tankene å vandre mot egne lokaler. Det ble det sommeren 2002, da vi flyttet til egne lokaler i Michael Krohnsgate 57. Vi Flyttet vidre til Laksevåg i 2007. Vi har nå flyttet til Åsane og har egne lokaler der.

Ivar reiser regelmessig til London; til sin sifu James Uglow samt eldre og yngre Kung Fu brødre for vidre instruksjon og trening. Sifu James Uglow kommer også regelmessig til Norge for å instruere og holde seminar både i Hung Kuen og Tai Chi.

Ivar og klubben forøvrig reiser også til Hong Kong og Kina . Men vi er alle meget takknemlig for at kunnskapen vi trenger for vidre utvikling ligger så nærmt som England,London.

Hung Kuen Kung Fu

Kung Fu betyr tid og anstrengelse eller arbeid over tid. Dvs. det at man bruker tid og anstrengelser på å lære seg noe. I vårt tilfelle er det kampkunst (mo sut) vi lærer oss. Vi trener en Kung Fu stil som heter Hung Kuen også kjent som Hung Gar.

Kuen betyr knyttneve, men i denne sammenheng blir en mer riktig oversettelse stil. Gar eller Ga, som det også kan skrives, betyr familie. Familiestrukturen og respekt for sine instruktører og forfedre er en sentral del. Uten forfedrene hadde det ikke vært noe og videreføre.

Grunnleggeren til stilen er Hung, Hei Geung. Han lærte tiger stilen fra Gee Sim i Shio-lum (Shaolin) tempelet.

Shaolin stilen har blitt utviklet av munkene i tempelet ved at de observerte dyr som jaktet, sloss og forsvarte seg. De fleste silene i Kung Fu har sitt utspring fra Shaolin.

I vår stil er det 5 dyr som har blitt studert. Fra disse dyrene har man hentet deres ulike karakterene. Dette blir da satt i ett system for å brukes til selvforsvars teknikker. Samt utvikling av god helse. Det brukes også teorier rundt de 5 elementene tre, vann, ild, jern (metall), jord.

Man klassifiserer gjerne Kung Fu stiler i indre og ytre. Hung Kuen blir ofte klassifisert som en ekstern (ytre) stil. Det er ikke direkte feil, men heller ikke hele sanheten. Det er selvsagt interne aspekter i ”eksterne stiler”. En viktig del av treningen er også indre trening som f.eks Tid Sin (iron wire), som i hovedsak går på utvikling av indre energi eller chi.

Hung Kuen Kung Fu Stamtavle (Lineage)

Honan Shaolin Tempel (Da Mo Bodiharma)

|

Fukien Shaolin Tempel

|

Gee Sin Sim See (hoved abbed)

|

Hung Hei Geung (Sijo, grunnlegger)

|

Luk Ah Choy

|

Wong Tai

|

Wong Kay Ying

|

Wong Fei Hung

|

Lam Sai Wing

|

Chan Hon Chung

|

Kong Pui Wai – James Uglow

Kung Fu Bergen! – Tradisjonell kung fu fra Shaolin, nå i Åsane! Vi tilbyr ett godt miljø med internasjonalt anerkjente instruktører. Studentpriser